Officiële website van de Old English Sheepdog Club Nederland

100_5554.jpgEvenementen en shows

Tijdens het jaar door worden op diverse locaties shows en competities gehouden. Hierbij worden de honden beoordeelt op de diverse kwaliteiten zoals lichamelijke gestedheid, bouw, handelbaarheid, wendbaarheid, etc. De evenementen tijdens het lopende jaar vermelden de datum, locatie organiserende verenigen, een koppeling naar de website voor inschrijvingen en de keuringsklassen. Voor meer uitleg over de verschillende kampioenschappen volg deze link.

Uit voorgaande jaren is een koppeling gemaakt naar de resultaten per show. ook voor het lopende jaar worden de resultaten bijgehouden.

Er zijn drie soorten shows:

  1. Clubmatches
  2. Kampioenschapsclubmatches
  3. CAC en CAC/CACIB shows

clubmatches

Een clubmatch is een exterieurkeuring voor rashonden met erkende stamboom. De kynologenclub of rasvereniging  organiseert deze. Het verschil is dat op een clubmatch van een kynologenclub honden van alle erkende rassen welkom zijn en bij een rasvereniging honden van het ras of de rassen die de rasvereniging vertegenwoordigt. De keurmeester op een clubmatch is wel een speciaal daarvoor opgeleide keurmeester, maar mag daar ook rassen keuren waarvoor hij niet specifiek bevoegd is.

Bij clubmatches die door rasverenigingen worden georganiseerd krijgt je hond een kwalificatie als de keurmeester bevoegd is voor hett specifieke ras. Op een clubmatch wordt wel de beste gekozen, maar zijn geen kampioenschapsprijzen te verdienen (CAC).

kampioenschapsclubmatches

Deelname is mogelijk voor het ras of de rassen die de rasvereniging vertegenwoordigt. Op een kampioenschapsclubmatch kun je kampioenschapsprijzen (CAC’s) en de titel ‘Clubwinnaar’ winnen. Als er genoeg inschrijvingen zijn voor de kampioensclubmatch tellen de punten dubbel.

Sommige rasverenigingen vertegenwoordigen meerdere rassen. In dat geval krijgen de beste honden van ieder ras afzonderlijk de titel ‘Clubwinnaar’. Uit alle ‘Clubwinnaars’ wordt dan de beste van de show (BIS: Best In Show) gekozen.

tentoonstellingen

Een tentoonstelling (CAC of CAC/CACIB show) is een exterieurkeuring voor rashonden met een erkende stamboom. Deze show wordt georganiseerd door een tentoonstellinggevende vereniging (vaak verbonden aan een kynologenclub en/of ondergebracht in een stichting) voor alle rassen of een rasgroep.

Er zijn twee soorten tentoonstellingen:

  • CAC-tentoonstellingen: hier keurt een bevoegde keurmeester die mag kwalificeren, plaatsen en voorstellen doen voor de nationale kampioenschapsprijs (CAC).
  • CAC/CACIB-tentoonstellingen: hier keurt een bevoegde  keurmeester die mag kwalificeren, plaatsen en voorstellen doen voor de nationale kampioenschapsprijs (CAC) en de internationale kampioenschapsprijs (CACIB).

Keuringen tijdens shows.

Keurmeesters volgen bij het keuren van rashonden in Nederland niet alleen de rasstandaard, maar ook de ‘Gedragscode Exterieur Keurmeesters’. Deze gedragscode zijn wij samen met de keurmeesters en de rasverenigingen overeengekomen.

In de gedragscode staat dat exterieurkeurmeesters bij hun beoordelingen niet alleen het uiterlijk maar ook de gezondheids- en welzijnsaspecten van het ras c.q. de individuele hond laten meewegen. De keurmeester zorgt er voor dat dit in het verslag van de hond komt. Keurmeesters accepteren geen angstig en/of agressief gedrag en diskwalificeren in dat geval de hond. In de gedragscode is ook vastgelegd dat rashonden met (uiterlijke) kenmerken, die kunnen leiden tot gezondheids-, gedrags en/of bewegingsproblemen nooit de kwalificatie ‘uitmuntend’ krijgen. Ook mogen deze honden geen prijzen winnen in de rasgroepen en/of andere keuringen in de erering.

 

Contactgegevens

Body

Old English Sheepdog Club Nederland

  voorzitter@oldenglishsheepdog.nl