Officiële website van de Old English Sheepdog Club Nederland

Beste leden, fokkers en belangstellenden van de Old English Sheepdog Club Nederland - de O.E.S.C.N.

We waren genoodzaakt de website te verhuizen naar een andere aanbieder en hebben de gelegenheid aangegrepen om meteen de "looks" te moderniseren en op te frissen. 

Behalve de presentatie is ook de inhoud aangepast. Er is een gezamenlijke pagina voor de melding van nieuwe nesten en geboren pups. Deze meldingen worden ook op de kennelpagina geplaatst. Tevens is de mogelijkheid om per regio berichten te plaatsen over te houden evenementen en verslagen te publiceren over regiowandelingen en bijeenkomsten.

Omdat het vorige webhosting bedrijf niet meer investeerde in nieuwe applicaties, waren we verplicht onze website te verhuizen naar een andere aanbieder. Die hebben we gevonden in België / Het bedrijf heet Combell en is gehuisvest in Gent (net over de grens met Zeeuws-Vlaanderen).

Natuurlijk is een website een dynamische omgeving die regelmatig zal worden aangepast.

Wanneer je als lid, fokker of belangstellende van de OES suggesties hebt voor verbetering, zien we graag de reactie verschijnen.